היערכות צוות לתשפ"ג
- מידע פנימי לצוות -
בס"ד, ער"ח אלול תשפ"ב 

צוות יקר ואהוב, ה' עמכם! 

זוכים אנו לפתוח את שנת הלימודים בזמן מיוחד ומסוגל לשוב אל עצמנו ואל ה' יתברך באהבה, 
אני לדודי ודודי לי.

"על ידי הרהורי תשובה שומע האדם קול ד' הקורא אליו מתוך התורה,
ומתוך כל רגשי הלב,
מתוך העולם ומלואו וכל אשר בם,
וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו,
והבשר בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן,
עד שאור התשובה חודר בו"
(אורות התשובה ז, ג)


בהזדמנות זאת אנו מקדמים בברכה את הצוות החדש:
* הרב מרדכי בוהדנה - מלמד כיתה ה'!
* הרב בן ציון בורובסקי - מלמד כיתה ו'!

יישר כח גדול לאליה נזרי היקר וצוות האחזקה, למזכירות היקרות עדיה, מירי ואורית, לשרון אלון וצוות המקשטות, אשר עמלו ועבדו במהלך 'בין הזמנים' להכנת הת"ת לקראת פתיחת השנה, בחידוש ורענון הכיתות והחצרות! ובטיפול בענייני הכנה רבים לפתיחת שנת הלימודים הבעל"ט. 
  
ברכת הצלחה רבה לכולם! לקראת שנה"ל הבעל"ט ריכזנו עבורכם מידע חשוב ומקיף.  

חשוב מאוד לעיין במידע, ולהיות מעודכן בדגשים ובהנחיות. 
השקענו רבות בארגון המידע כשולחן ערוך לפניכם, להצלחת משימת הקודש בעז"ה. 

על כל שאלה ניתן תמיד לפנות בשמחה!  

שנזכה כולנו יחד   
לשנה טובה ומבורכת!   
הרב מיכאל
הודעות חשובות!!
קבלת ילדי כיתה א' - יום ראשון, ראש חודש אלול
תפילת שחרית - 
חטיבה - 7:45 בביהמ"ד,  כיתות ב'-ו' - 8:00 בכיתה 
9:10 - התכנסות כל הילדים עם המלמדים - בחצר העליונה 
לקבלת ילדי כיתה א' בשירה וריקודים 
9:45 - ארוחת בוקר / הפסקה.  10:10 - שיעור בוקר (לכל הכיתות) אסיפת צוות - פתיחת שנה
תתקיים אי"ה ביום רביעי ד' אלול
לכל הצוות
בשעה 13:00-16:30אסיפת הורים כללית ואסיפות הורים כיתתיות 
יתקיימו אי"ה
ביום רביעי ח"י אלול (14 בספטמבר למניינם)

👈 שימו לב ללו"ז להלן ולשיבוץ הכיתות:

חטיבה:
17:30כיתות ז', ח' - אסיפות כיתתיות עם המלמד
18:30 – אסיפה כללית חטיבה

יסודי:
19:15כיתות א', ב', ד' - אסיפות כיתתיות עם המלמד
20:15 - אסיפה כללית לכיתות א'-ו'
21:00כיתות ג', ה', ו' - אסיפות כיתתיות עם המלמד

על מיקומי האסיפות תצא הודעה בנפרד.
נא שריינו ביומנכם והיערכו בהתאם. 
גם להורים נשלחו עדכונים לקראת פתיחת שנה.
מוזמנים להתעדכן במידע זה בנפרד.
לפניכם מרוכז המידע המיועד לצוות.
תוכן - עדכוני צוות
1. החזון והשאיפות
תלמוד תורה דביר
🔸 שואף לגדל תלמידים יראי-שמים, בעלי מידות טובות ואוהבי תורה.
🔸 מחנך לנאמנות, אחריות, אכפתיות ועין טובה.
🔸 נותן דגש מיוחד בלימוד התורה על היקף ידע, העמקה והכשרת הלומד העצמאי.
🔸 מדגיש במיומנויות הלמידה את יכולת הניתוח, ההבעה, יישום הנלמד ופיתוח הגמישות המחשבתית.
2. משימת היערכות
  • מה ההספק הלימודי השנה במקצוע שלי?
  • אלו מיומנויות לימודיות חשוב שאשלב השנה?
  • מה היעדים החינוכיים שלי?
  • מתי מתוכננים מבחנים?
  • אלו פעילויות ואירועי סיום ברצוני לשלב?
זה הזמן להשקיע בתכנון טוב!
3. נהלים
* נוהל בטחון ובטיחות
* נהלי תורנויות - חצר והסעות
* נוהל מילוי מקום 
* היעדרות תלמיד
* כללי משמעת והתייחסות לבעיות משמעת 
* דיווחים להורים
* עמידה בזמנים 
* סדר ונקיון 
* שחרור תלמידים 
* סמארט-סקול 
* אינטרנט רימון ודוא"ל אישי 
* הקרנת סרטים
* תקנון לבוש
ועוד...
4. מידע חשוב
* מי הצוות הכיתתי בכל כיתה?
* מתי המלמד ב'יום חופשי'?

>> כל מלמד מוזמן לתאם מפגש עם צוות כיתתו - לתיאום ציפיות וסיכום ההתנהלות המשותפת, כולל דגשים מהותיים על תלמידים לגביהם נדרשת העברת מידע.
* מה המערכת השבועית - הכללית והכיתתית?
* מה שיבוצי תורנות חצר ותורנות הסעות?

>> שימו לב לגליונות הרלוונטיים -
1. גליון 'מערכת' - לכלל המערכת של כל הכיתות
2. גליון 'שעות מערכת' - לשעות הסיום של כל כיתה, לפי ימים
3. גליון 'תורנויות' - תורנויות חצר והסעות
4. גליונות של מערכות כיתתיות (א-ח).

* מערכת השעות נתונה לשינויים בהתאם לאילוצים.
על הצוות להגיע לפחות 5 דקות לפני הזמן. 
לו"ז בוקר - יסודי:
* 8:00, בכיתה. 
כיתה ו' צפויה להצטרף לשחרית עם החטיבה.
* הפסקת בוקר - בשעה 9:30
(אפשר להוציא בשעה 9:20 לנטילת ידיים, ולהיות עם הילדים בזמן ארוחת בוקר - ללימוד קצר), למעט יום ראשון - 9:20 (אסיפת מלמדים).
* שיעורי בוקר: 10:00, 11:00, 12:00. כל שיעור 45 דקות.
* הפסקת צהריים: 12:45-13:10.

לו"ז בוקר - חטיבה:
* שחרית:7:45 ברכות השחר, 7:50 ברוך שאמר
* שיעורי בוקר: 8:45, 10:45, 11:45. כל שיעור 45 דקות.
* הפסקת בוקר: 10:15-10:45.
* הפסקת צהריים: 12:30-13:10.לו"ז צהריים (א'-ח'):
שיעורים: 13:10-13:55 ; 14:15-15:00 ; 15:15-16:00. 
* תפילת מנחה: 14:00.* שחרור התלמידים בשעה 16:00 (לא לפני ולא אחרי) - בצלצול. 
* הסעות: על הבנים להגיע לחניה עד 16:05.
* מתי אסיפות צוותיות פרטניות?
* מתי אסיפות הורים?
* מתי מפגשי צוות כלליים?
* מתי מתחילים לימודי צהריים? ומתי מסיימים בשעה 12:45?
* מתי סיום המחצית?
* מתי אסיפת הורים?

>> מומלץ לציין או לשריין ביומנכם את המועדים החשובים.

שימו לב לצבעי הרקע - 
תכלת = ימים של לימודי בוקר בלבד
ירוק = ימי איחודי כיתות
* מתי יש אירועים מיוחדים?
* מה התוכנית של כל אירוע? 
* מתי יש טיולים? 
ועוד... 

>> הלוח מתעדכן מעת לעת. 
>> מומלץ לעקוב פעם בשבוע על העדכונים. 
* מתי מסיימים מוקדם?
* מתי איחודי כיתות? 
* מתי סיום מחצית?
ועוד...
* יש לדאוג לשימוש בכל מה שההורים התבקשו לרכוש, ולהתייחס לכך בתכנון השנתי.
* יש לוודא במהלך תחילת השנה - שיש לכל הבנים את הספרים והציוד הנדרש, ולזרז לפי צורך.
* למניעת עומס ציוד, המקשה על מציאת הציוד הנדרש והתארגנות יעילה לשיעור - נא הדריכו את הבנים לשמור בבית באופן מסודר את החוברות הנצרכות להמשך השנה.  
* כשבוע לפני הזמן הנדרש - על המורה ליידע את התלמידים וההורים על הבאת ציוד אחר (כמו חוברת שמסיימים ולקראת תחילת חוברת הבאה).
* האוירה בת"ת 
* היחס בין הקודש לחול
* החינוך למידות ולעבודת ה' 
* תוכנית לימודי הקודש - שיטת הלימוד  
* מבצעים ואתגרים  
* החינוך הלשוני 
5. מידע נוסף וכלים שימושיים
מוזמנים להיכנס לאתר הת"ת - בעמוד אותו ערכנו במיוחד עבורכם:
בשמחה תמיד!
בית תלמוד תורה דביר