אלפון צוות
תשפ"ג
 
שםתפקידטלפון ביתניידמייל
הנהלה
הרב מיכאל בן שלמהמנהל077-3008561052-3556829[email protected]
אליה נזרירכז מערכת, אב הבית0050-5277149[email protected]
עדיה וינוגרדמזכירה08-9276739050-6743416[email protected]
מירי ברזיןמזכירה052-7703149052-2027770[email protected]
מלמדים
הרב אהרון קופמןמלמד א'
054-3144437[email protected]
הרב דוד בן ישימלמד ב'
052-7026548[email protected]
הרב רועי בן ישעיהומלמד ג'
050-9468665[email protected]
הרב נעם שחורמלמד ד'
050-6711947[email protected]
הרב מרדכי בוהדנהמלמד ה'
050-7231852[email protected]
הרב בן ציון בורובסקימלמד ו'
050-2631865[email protected]
הרב אושרי ורהפטיגר"מ ז'
050-7360551[email protected]
הרב דביר עזאניר"מ ח'
050-2050954[email protected] 
מורים / מורות
הרב אבי אליהועברית, הוראה מתקנת077-5572027050-5996424[email protected]
המורה טל הברעברית0050-9061662talslakmon@gmailcom
הרב דור הררינביא0054-4787625[email protected]
המורה רונית חורשרכזת עברית, הוראה מתקנת077-2349050 054-2349040[email protected]
הרב דניאל זכריהחשבון00[email protected]
הרב משה חיוןחשבון, מדעים08-9790182050-9790182[email protected]
הרב יוסף ירוןחשבון, אנגלית0050-2050884[email protected]
המורה מיכל ישיחשבון, מדעים0052-8394893[email protected]
הרב יואב מרדכיקודש, עברית0050-6400512[email protected]
צוות פדגוגי מורחב
הרב שלום בן שושןמפקח02-9974711052-6071270[email protected]
הרב משה אליהיועץ02-9972281054-6713806[email protected]
צוות טכני
שמוליק אבידןרכז טיולים0055-665-0834[email protected]
מר פרישאב בית08-9790146058-57901460
גב' רבקה אדריאחות0052-4239641[email protected]
שרון אלוןמקשטת08-9790457050-4504586[email protected]