Accessibility

 

 

 

מידעון זבולון | גליון מס׳ 46 | ספטמבר 2022
image
תושבות ותושבי המועצה היקרים,
 
חודשי הקיץ מלאי האירועים הסתיימו בהצלחה רבה. שמחנו לראות אתכם מגיעים ונהנים.
החודש המשכנו לקיים פגישות עם תושבים במסגרת 'דלת פתוחה' עם הנהלת המועצה בישובים השונים. ביקורים אלו חשובים ונמשיך לקיים אותם גם בחודשים הקרובים.
החודש פורסמה חוברת החוגים לשנת הפעילות תשפ"ג. במסגרת בנייתה קיימנו סקר עליו ענו למעלה מ-200 תושבים, תוצאות הסקר שולבו בבניית מערך החוגים.
אני מזמין אתכם להמשיך לרשום את ילדכם לחוגים השונים.
בשנת הלימודים הנוכחית נמשיך את פעילויות שישי חברתי כולל ימי השיא החודשיים בהם יפגשו כל תלמידי המועצה יחד לפעילות חווייתית ומעשירה.
אני מאחל לכל התלמידים, ההורים וצוותי ההוראה שנת לימודים מוצלחת, מהנה ופוריה.
עמוס נצר | ראש המועצה