Accessibility

הידיעון המקוון של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המיגדר - 17 ביוני 2018
עורכת ראשית: פרופ' יפה ברלוביץ | עורכת הידיעון: רוני בן-כנען

 

חשוב לנו ליצור ולאפשר שיח פמיניסטי עדכני, פלורליסטי ואידיאולוגי, ולעודד יצירת והפצת מידע שיביא להבנת מצבן של נשים. אנחנו פועלות בשיתוף פעולה עם ארגונים העוסקים בהוראה ובמחקר, נשים וגברים בסגל האקדמי, סטודנטיות וסטודנטים, ארגוני נשים, פעילות ופעילי שטח

  הניוזלטר מביא לפתחך מידע עכשוי, מעניין ומגוון באשר למתרחש באקדמיה, בשטח וביניהם

 

עקבו אחרינו גם בפייסבוק ובאתר

 

 

 
 ברכות לרגל סיום שנת הלימודים האקדמית.
אנחנו מאחלות הצלחה בבחינות
וחופשת קיץ מהנה לכולן ולכולם.
 
שלכן/ם,
האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטים ולחקר המגדר 
    

 

לרגל סיום השנה: דוקטוריות ודוקטורים טריים מציגות/ים את תקציר עבודות התיזה שלהן/ם.
ברכותינו על הצטרפותן/ם לקהילה חוקרת מגדר! 

 
ד"ר איל לוינסון
בחרות וגברויות בחברה היהודית באשכנז בימי הביניים.
מנחה: פרופ׳ אלישבע באומגרטן, במסגרת התכנית למגדר באוניברסיטת בר אילן.
 
  
העבודה עוסקת בהיסטוריה של בחורים בקהילות היהודיות באשכנז, בעיקר בצפון-צרפת וגרמניה, במאות האחת-עשרה ועד החמש-עשרה, תוך בחינת המורכבויות המגדריות של בני הנעורים, ומטרתו לצייר תמונה מפורטת ככל הניתן של תקופת הבחרות בקהילות היהודיות תוך השוואה לפרק חיים זה בחברת הרוב הנוצרית. 
 
 
ד"ר אירית פורת
זקנים סיעודיים ומהגרות עבודה – "עבודת גבולות" בבית בהשראת המדינה ומוסדותיה.
מנחה: פרופ' אורלי בנימין, במסגרת התוכנית למגדר בבר אילן.
 
מטרתו של מחקר זה לבחון את הדיאלוג שבין היחסים המתקיימים במרחב הפרטי לבין חוקים, תקנות והסדרים שאושרו בספירה הציבורית. המימצאים מורים על "זילות משולשת" כלפי שלושת הצדדים המעורבים: מהגרות עבודה, זקנים סיעודיים ומקצוע הטיפול עצמו. תחום הסיעוד הופרט והופקר. המחקר נשען על ניתוח שיח של פסקי דין שניתנו בבית המשפט העליון, על פרוטוקולים של וועדות הכנסת, על 60 ראיונות עומק שנותחו בגישה איכותנית-פרשנית.
מתכונת ההעסקה המוכרת כ-24/7, מתקבלת בציבור הישראלי כהעסקה נורמטיבית וכשרה. בית המשפט העליון אישר וקבע שיש להגן על זכויות העובד הזר, אבל הוא חושש שאם ייתן כוח למהגרות העבודה, הן תנצלנה זאת כנגד הזקנים. מדובר בהחרגה גורפת של עשרות אלפי עובדות מחוקי מגן, עובדות שאינן יכולות להתאגד או להגן על עצמן. גם זקנים נותרים פגיעים אל מול הסדרים לא מספקים.
המחקר חושף גם את השימוש הציני במושגים הלקוחים מהעולם המשפחתי אל תוך יחסי העבודה ("בת משפחה"). שימוש זה מייתר את הרלוונטיות של יחסי העבודה ומזמן ניצול כוחה וזמנה של המהגרת.
 
 
ד"ר דוד שפרבר
אמנות יהודית פמיניסטית בישראל ובארה"ב, 2017-1990
מנחה: פרופ' רות איסקין מהמחלקה לאמנויות באוני' בן-גוריון בנגב, במסגרת התוכנית ללימודי מגדר, אוני' בר-אילן.
 
   
עבודת הדוקטורט של שפרבר בוחנת את אופייה, דרכי פעולתה ותרומתה של האמנות היהודית הפמיניסטית העכשווית למרחבי האמנות, החברה והדת השונים ומציעה מסגרת תיאורטית להבנתה. תנועת האמנות היהודית הפמיניסטית הדתית התפתחה מאז סוף שנות התשעים של המאה העשרים בשני המרכזים היהודיים הגדולים, ארה"ב וישראל. זהו המחקר הראשון העוסק בה באופן רחב ושיטתי ודן בביקורתה כלפי המסורת היהודית, הלכה והמוסדות היהודיים הדתיים. היצירות מנותחות לאור ההגות היהודית הפמיניסטית ובהשוואה לפרקטיקות אקטיביסטיות של הפמיניזם היהודי. כלי מרכזי לבחינת האפקט החברתי של העבודות הוא ניתוח ההתקבלות (reception) של האמנות והדיונים הציבוריים שהתקיימו אודותיה. העיון המשולב באמנות היהודית הפמיניסטית הנוצרת בישראל עם זו שבארצות הברית מאירים את ההקשרים המקומיים, ההתפתחויות הדומות והשונות, וההשפעות של הגלובליזם, התפוצתיות וההגירה על האמנות.
 
 
ד"ר מוריה  רן בן-חי
האישי, הנשי והציבורי: דיוקנה של פרופ' אליס שלוי ומפעליה כבבואה לתמורות במעמד האישה בחברה הישראלית.
מנחה: פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, במסגרת התכנית ללימודי מגדר בבר-אילן.
 

במוקד המחקר ניצב דיוקנה המנהיגותי של פרופסור אליס שלוי לבית מרגוליס, המתואר ומנותח תוך התמקדות בשני מפעליה הבולטים, תיכון 'פלך' לבנות דתיות וארגון הנשים 'שדולת הנשים בישראל', בשנים 2000-1975; שנות השיא של עשייתה הציבורית. פועלה של שלוי כמנהיגה חינוכית-דתית וכמנהיגה פמיניסטית בשנים אלו, נחשפים ומנותחים במחקר זה לראשונה. הביוגרפיה סוקרת את קורות חייה החל מילדותה, תוך בחינת תחנות משפחתיות, מקצועיות וציבוריות בחייה. במחקר נבחן הליך עיצוב זהותה ותפיסותיה של שלוי ומאפייני מנהיגותה. הללו ממוקמים בהקשר החברתי בישראל ובדגש על התמורות המגדריות שהתחוללו בישראל בכלל ובחברה הדתית-לאומית בפרט. ניתוח סיפורה האישי של שלוי, שהיוותה מופע מנהיגות חד-פעמי, מלמד כי הייתה גורם מעורר ומפעיל לתמורות במעמד האישה במגזרים השונים בישראל.
 
 
ד"ר מיכל היישקיר
אלימות כלפי נשים בקהילת יוצאי אתיופיה: תרבות הקהילה, תכניות לפעולה בתחום וביצועי הממסד.
מנחה: פרופ' אורלי בנימין, במסגרת התוכנית למגדר בבר אילן .
 
 
 

 

אל קדמת הבמה
חברותא משלך

 
 

 

בהמשך לשבוע הגאווה: מעבר לקשת
מעבר לקשת הוא קמפיין הנועד להציג את מגוון הזהויות המגדריות הקיימות בין ובתוך כל אחד ואחת מאיתנו ובכך לעודד גמישות מחשבתית ופתיחות כלפי העושר המגדרי הנע בינינו. המשתתפים\ות חושפים\ות בסרטונים את החוויות והמחשבות שלהן\ם ובכך יוצרים מבט מחודש על הזהויות שבנו, המאפשר לצופה למצוא את עצמו.ה ביניהן. מחקרה של פרופ׳ דפנה יואל ״גברים, נשים ומה שביניהם״ מהווה בסיס והשראה לקמפיין ולערעור המובן מאליו בהגדרות המגדר. הפרויקט נוצר ע״י אריאל מדינה, רוני ארצי, רועי ליטן ושירן ברי – במסגרת סטודיו פה, עבור עמותת מעברים.
לצפייה בסרטונים

 

מטעמים חמים מבית הדפוס 

  
ושאינן נראות: פמיניזם חרדי - המקרה של "לא נבחרות לא בוחרות"
מאת אסתי רידר אינדורסקי
הוצאת פרדס, 2018 
 
(להרחבה - לחץ/י על התמונה)
 
*ב 9.7 ב18:00 יתקיים באוניברסיטת ת"א אירוע לרגל השקת הספר. לאירוע בפייסובק
 
 
 
אחת מי יודע? מבט עכשווי על איורי נשים בהגדות מימי הביניים 
מאת ענת חן 
הצאת רסלינג, 2017
 
 
(להרחבה - לחץ/י על התמונה)
 
 
 
 Birthrate Politics in Zion: Judaism, Nationalism, and Modernity under the British Mandate
הפוליטיקה של הילודה בציון – יהדות, לאומיות ומודרניות בתקופת המנדט
מאת לילך רוזנברג-פרידמן
בהוצאת Indiana University Press, 2017 
  
(להרחבה - לחץ/י על התמונה)
 

 

כל מיני אירועים שיתקיימו בקרוב:  ימי עיון, כנסים, הרצאות, ערבי שיח, סיורים, הקרנות,  הקראות, מסיבות ועוד

 
14-28.6, אוניברסיטת ת"א, ספריית וינר, בניין גרוס וינר קומה ב'
תערוכה: "נשים בשואה".
לפרטים נוספים 
 
17.6, 9:30, אוניברסיטת בר-אילן, חדר 200, בניין 306
סדנת סיכום לקבוצת המחקר הבין-תחומית במשפט התלמוד: סוגיות בדיני נישואין וגירושין.
 
17.6, 16:00, קמפוס דעת, רחוב ראם 5 תל אביב  
כנס מרכז יה"ל* - "ברכת הבנים": חינוך למיניות בריאה לבנים.
*מרכז יהל שם לו למטרה להוות כתובת מרכזית לחינוך וייעוץ לחיי מיניות חיוביים לאור מקורות היהדות וההלכה.
הכנס פתוח לנשים ולגברים, פרקי הלימוד משותפים, הסדנאות נפרדות.
 
18.6, 8:00, קמפוס בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקווה, אודיטוריום המכון למחקר רפואי ע״ש פלסנשטיין
הכנס השנתי ה-7 של החברה המדעית הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר: השעון הביולוגי בהיבט של מין ומגדר.
לפרטים ולהרשמה 
 
18.6, 10:00, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, מכון טרומן, אולם אבא אבן
פורום חוקרות מכון טרומן: הרצאה אשר תשלב תובנות, מחשבות וחוויות של הסוציולוגית פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי על: מגדר, אקדמיה ומה שביניהן. 
לאירוע בפייסבוק
 
18.6, 17:00, אוניברסיטת בר אילן, בניין פלדמן (301) 
גבריות חדשה בשטח: גברים בשינוי בעידן השיח הטיפולי.
לתכנית הכנס 
 
24.6, 18:30, מכון ון ליר בירושלים
מפגש במסגרת סדרת "פמיניזם וקולנוע": להיות נערה לסבית. הקרנת הסרט "בָּרַש" ולאחריו הרצאה מאת ד"ר רוני הלפרן: עריקה מינית מהשיח הלאומי.
לפרטים
לתכנית הסדרה 
 
 27.6, 17:00, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה רעננה
כנס קהילת מגדר של האגודה הסוציולוגית: קולות של גבריות עכשוית בישראל.
 
28.6, 21:00, בית "אחותי", מטלון 70, ת"א
לילה שחור 2018- ערב תרבות ומחאה.
לאירוע בפייסבוק 
 
*שימו לב: אנחנו מציגות כאן אירועים שיתקיימו בשבועיים הקרובים, עד לפרסום הניוזלטר הבא. 
 

 

שלא תגידו "לא ידעתי" 

 
 
 
 
 
 

 

חופש נעים. קדימה, לים!
!How To A Get Bikini Body — For Feminists
לצפייה