image
image
מיהו האדם, הלומד להכיר את פעילות החשיבה שלו ולא רק את תוכנן של מחשבותיו;
האדם המתוודע, לעיתים ברגע אחד, לדחף התפתחותי-רוחי שניעור בו;
האדם הלומד להבחין בין השיח הנפשי ובין השיח הרוחי שבפנימיותו ויוצר תנועה ביניהם. 

הרצאה ושיח בהם נפגוש תכנים אלו באמצעות יונה הנביא ו״אני הנני״ בהקשר לתקופה אפוקליפטית זו. 

יום רביעי 22/5/24
בשעה 19:30-20:45

ההשתתפות ללא עלות
הזום יפתח בשעה 19:20
יפעת אהרן

יפעת אהרן

עוסקת מאז שנת 2000 בתרפיית גוף-נפש-רוח של התפתחות האדם, על בסיס חוויה, תרגול וידע מתחומי היהדות והקבלה, קשיבות אותנטית ואנתרופוסופיה. יפעת לומדת ומלמדת את תחום ידע-האדם, מלווה יחידים וקבוצות בתהליכי התפתחות אישיים, זוגיים, הוריים ועוד.
הוראות ותנאים כלליים:
1. הפעילות אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הפעילות מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. באם לא תתקיים הפעילות הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים, באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן