תשלום באמצעות כרטיס אשראי לטובת הצטרפות כחברים שותפים למנהיגות אזרחית
image
תשלום באמצעות כרטיס אשראי
תשלום דמי החבר למנהיגות אזרחית הינו דיפרנציאלי ומותאם למחזור פעילות הארגון
image
 
FacebookWhatsappWebsite
מנהיגות אזרחית 2024