image
הצטרפות כחבר/ה בעמותת יספר"א
image
להלן טופס הרשמה לחברות ביספר"א. בסימון "כן" בשאלות ההצטרפות, הינך מאשר/ת כי הינך רוצה להצטרף כחבר/ה בעמותת יספר"א.
חשוב להזכיר כי דמי החברות לשנת 2023 עומדים על סך של 120 ש"ח לחבר/ה. חברות בעמותה מקנה הנחה של 20% בהשתתפות באירועים של יספר"א, קדימות בהרשמה לכנסים, זכאות להשתתפות באסיפות הכלליות והגשת מועמדות לחבר/ה ועד מנהל.
החברות בעמותה תקפה רק לאחר ביצוע התשלום ורישום בטפסים להלן.שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
מייל
נייד
כתובת
תאריך לידה
ארגון/ פרילנס/ בן/בת משפחה/ מתמודד/ת
תפקיד
אני מבקש/ת להירשם כחבר/ה ביספר"א
אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה
FacebookTwitterYouTubeLinkedinWebsite
הסליקה נעשית באמצעות מערכת הסליקה של טרנזילה ועומדת בתקני האבטחה המחמירים ביותר.

אופס... המוצר לא הוגדר באופן תקין

על מנת לאפשר מעבר לחלונית התשלום, יש להזין את שם המסוף בהגדרות המוצר.
בנוסף, חסר מחיר. אנא הזינו מחיר במספר שלם או עם שבר עשרוני ללא טקסט נוסף.
על מנת לאפשר מעבר לחלונית התשלום, יש להזין את שם המסוף בהגדרות המוצר. הזינו מחיר במספר שלם או עם שבר עשרוני גדול מ - 5 וללא טקסט נוסף.