תוכנית צוות שנתית
תשפ"ג
בבניית התכנון השנתי הושקעה מחשבה רבה וזמן רב,
על מנת ליצור פריסה שנתית מדוייקת של כל ענין
ועל מנת להביא לפניכם תוכנית בהירה.

מומלץ לראות את לוח שנת הלימודים
ובמקביל אליו, לראות את התאמת המפגשים והאסיפות שתוכננו.
השתתפות כל אחד מהצוות בכל המפגשים והאסיפות - 

הכרחית! 

לשם גיבוש ובניית מהלך משותף 
כאיש אחד בלב אחד

בהצלחה רבה לכולנו!
אסיפות צוות פרטניות
שעות האסיפות הפרטניות - יתואמו בנפרד.
אסיפות צוותיות פרטניות
פרטים
מחצית א'
צוות כיתתי - מקדים 
ח'-י"ב אלול - התיאום באחריות המלמד.
תחנה 1 - על תלמידי שילוב ותלמידים מתקשים
ט"ו-י"ט אלול - התיאום באחריות המלמד.
לקראת אסיפת הורים
(תחנה 2 - על תלמידי שילוב ותלמידים מתקשים)
ג'-י"ד כסלו - ישובץ 1) בלוח החודשי  2) בטבלה מרוכזת
מחצית ב'
לקראת אסיפת הורים 
(תחנה 3 - על תלמידי שילוב ותלמידים מתקשים)
ה'-כ"ג אדר - ישובץ 1) בלוח החודשי  2) בטבלה מרוכזת
תחנה 4 - על תלמידי שילוב ותלמידים מתקשים
ח'-י"ב סיון - התיאום באחריות המלמד. 
אסיפות הורים
אסיפות הורים  
תאריך
שעה
מפגש הורים כללי וכיתתי 
יום רביעי ח"י אלול
חטיבה:
17:30 – כיתות ז', ח' - אסיפות כיתתיות עם המלמד
18:30 – אסיפה כללית חטיבה

יסודי:
19:15 – כיתות א', ב', ד' - אסיפות כיתתיות עם המלמד
20:15 - אסיפה כללית לכיתות א'-ו'
21:00 – כיתות ג', ה', ו' - אסיפות כיתתיות עם המלמד
אסיפת הורים פרטנית – מחצית א' 
יום שני  י"ח כסלו
17:00-20:30
אסיפת הורים פרטנית – מחצית ב' 
יום שני  כ"ז אדר
17:00-20:30
מפגשי צוות כלליים
מפגשי צוות כלליים
תאריך
שעה
מפגש היערכות פתיחת שנה
יום רביעי ד' אלול
13:00-16:30
אסיפת מלמדים
ימי ראשון
9:20-10:00
אסיפת צוות מדי ראש חודש

13:00-16:30
יום העיון הארצי למלמדים
יום רביעי כ"ט חשון

אחר הצהרים (בערך 15:00-20:00) בירושלים.
מפגש סיכום שנה בחודש תמוז
י' תמוז יום חמישי
עד 20:30
אסיפת היערכות בתשעת הימים
יום רביעי ר"ח אב
13:00-16:30
אירועים כלליים והגשות
אירועים כלליים והגשות
תאריך
שעה
מחצית א'
שמחת בית השואבה
יום חמישי ג' דחוה"מ, י"ח תשרי

הגשת ציונים לתעודה  + הגשת דו"ח סיכום מחצית
יום שני ר"ח שבט


תעודות סיום מחצית א'
יום שישי י"ב שבט

מחצית ב'
הגשת ציונים לתעודה  + הגשת דו"ח סיכום שנה
יום שלישי כ"ב תמוז

תעודות סיום מחצית ב'
יום רביעי ח' אב