image
הרשמה ללמידה פעילה, רגשית וחברתית בכיתת הכימיה
סוג הקורס :  
השתלמות של 30 שעות גמול עם ציון, המוכר לעוז לתמורה ולאופק חדש  
תאריך תחילת ההשתלמות: 19/10/21  
תאריך סיום ההשתלמות: 07/06/22  
הקורס כולל:
4 מפגשים סדנאיים של 4 שעות כל אחד 
 4 מפגשים מקוונים של 3 שעות כל אחד    
מטלה א-סינכרונית אחת אשר מוקדשות לה שעתיים  
הערהכל המפגשים הסדנאיים יתקיימו בשלושה מחוזות צפון (חיפה), מרכז (ירושלים) ודרום (באר שבע) 
אחראית: ד"ר דידי מרצ'ק 
מנחים:  גב' ורד אדלר, גב' חגית לוי, גב' אינאס עיסא, גב' שרה אקונס ד"ר מלכה יאיון, ד״ר שלי רפ, ד״ר דידי מרצ'ק
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
מכון ויצמן למדע | רחובות | [email protected] | 08-9343502