image
תערוכת פרויקטי הגמר של מכללת אפקה היא תערוכה שנתית החושפת    
עבודות גמר נבחרות של סטודנטים ללימודי תואר ראשון בהנדסה. 
  
הפרויקטים המוצגים הינם בתחומים שונים ומגוונים 

המציעים פתרונות טכנולוגיים מחיי היום יום של כולנו בחברה ובתעשייה. 

הרשמה לתערוכה
שם מלא
כתובת מייל
נייד