image
קורס לחקר הקרמה בזום
אנו שמחים לבשר על פתיחת מחזור נוסף של קורס לחקר הקרמה.
בקורס נחקור את חוק הקרמה ופועלו באדם ובעולם, דרך ידע הקרמה אשר ניתן על-ידי ר. שטיינר. שטיינר הגדיר ידע זה כידע החשוב ביותר שעליו להביא לאנושות המודרנית ואת עיקרו הוא נתן בשנת חייו האחרונה.
הקורס מיועד לתלמידים ובוגרים במסלול ההכשרה ליעוץ ביוגרפי אנתרופוסופי, וכן בעלי ידע בסיסי באנתרופוסופיה / ביוגרפיה.
הקורס במהותו הנו מחקר משותף של המשתתפים את החומר התאורטי ואת ביטויי הקרמה בביוגרפיה האישית שלהם.  
 
הנושאים המרכזיים בהם יעסוק הקורס:
*חוק הגורל ודרך פעולתו
*מאפיינים של הקרמה באדם ובעולם
*גורל סיבה ותוצאה
*הקרמה הסבל והאושר
*מחלה וקרמה
*היוולדות חוזרת וחוק הגורל
*'האדם הפיקח' המוביל אותנו 'בדרך אל הכאבים' בכדי שנתפתח
*הקרמה כאחראית על תהליכי בנייה ופירוק באדם ובעולם


הקורס יכלול 15 מפגשים, בימי שישי אחת לשבועיים, בין השעות 8:30-12:00 בזום.
תאריכים מדויקים יינתנו בהמשך.
 
עלות: 2,800 ש"ח. 

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות:  
יעל ערמוני - 052-5347926, vili.armony@gmail.com
אביבית רוזינגר - 054-6655361, avivit.rosinger@gmail.com  
להרשמה לקורס והבטחת מקומכם שלמו דמי רישום בסך 200 ש"ח אשר יהוו חלק משכר הלימוד
מנחות הקורס
יעל ערמוני

יעל ערמוני

יועצת ביוגרפית ומטפלת באמנות, מורה בכירה בבית הספר 'כחותם' ושותפה בהובלתו'.
אביבית רוזינגר

אביבית רוזינגר

יועצת ביוגרפית, מורה בבית הספר 'כחותם' ושותפה בעבודת הכתיבה וחקר הקרמה של בית הספר.
Facebook
YouTube
Website