image
image
מדיניות החזר וביטול תכניות וקורסים סופרסונס
ביטול רכישה על ידי המשתתפת או מי מטעמה (תכנית)

ביטול רכישה יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכשת ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף ‏זה.
  • בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול סופרסונס בע"מ על ידי משתמשת הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').
  • הנך רשאית לבטל תשלום על השתתפות בתכנית בהודעה כמפורט להלן
א. ביטול שיעשה עד שבעה (7) ימים מיום פתיחת התכנית- מתן החזר כספי מלא בניכוי 150 ש"ח או 5% (הנמוך מביניהם) עמלת סליקה.
ב. בין שבעה (7) ימים ועד ליום פתיחת הפורום- מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור עשרה (10) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס.
ג. ביטול לאחר המפגש הראשון – יוחזר הסכום ששולם בניכוי 15% מהמחיר ששולם.
ד. ביטול לאחר המפגש השני- יוחזר הסכום ששולם בניכוי 25% מהמחיר ששולם. 
ה. ביטול לאחר המפגש השלישי- יוחזר הסכום ששולם בניכוי 50% מהמחיר ששולם. 
ו. ביטול החל מהמפגש הרביעי (כולל) ואחריו- לא ינתן החזר כספי.
ביטול רכישה על ידי המשתתפת או מי מטעמה (קורס)

ביטול רכישה יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכשת ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף ‏זה.
  • בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול סופרסונס בע"מ על ידי משתמשת הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').
  • הנך רשאית לבטל תשלום על השתתפות בתכנית בהודעה כמפורט להלן
א. ביטול שיעשה עד שבעה (7) ימים לפני יום פתיחת הקורס- מתן החזר כספי מלא בניכוי 150 ש"ח או 5% (הנמוך מביניהם) עמלת סליקה.
ב. ביטול בין שבעה (7) ימים ועד ליום פתיחת הקורס- מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור עשרה (10) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס.
ג. לא יתאפשר ביטול או מתן החזר כספי לאחר מועד פתיחת הקורס.
ליצירת קשר ושאלות
אנא פני למנהלת התכניות שלנו במייל: [email protected]
© 2023 סופרסונס - כל הזכויות שמורות. ט.ל.ח