שם מלא
נייד
שם הספר הרצוי
מפי כהן על חמישה חומשי תורה

מפי כהן על חמישה חומשי תורה

סדרת ספרים עם שיחות מרתקות ומעשירות, המפגישות את הקורא עם דמויות וספרים שונים שהופכים את פרשת השבוע לחוויה של ממש.


מחיר: 150 ש"ח

מפי כהן - רכישת ספר בודד

מפי כהן - רכישת ספר בודד

על התורה
 • בראשית
 • שמות 
 • ויקרא
 • במדבר
 • דברים 

על הנביאים 
 • יהושע

מחיר: 35 ש"ח

שערי מוריה - ספרים בענייני המועדים

שערי מוריה - ספרים בענייני המועדים

 • שער הניצוץ- ראש השנה
 • שער העליון - יום כיפור וספר יונה
 • שער הנשים - על מגילת אסתר
 • שער הבכורות- שבועות ספירת העומר ומגילת רות
 • שער המערב - יום הזכרון 

מחיר: 30 ש"ח

חדש! פרקי חינוך לספר במדבר

חדש! פרקי חינוך לספר במדבר

ספרו החדש של  הרב שמעון כהן שליט"א "פרקי חינוך" נוגע ביסודות חינוכיים ומוסריים העולים ומתבררים מתוך הפרשה, וזאת מתוך הכרה ותודעה שהתורה היא מקור החכמה האלקית והיא מורת הדרך להגשמת היעוד האלקי "להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר". הספר מיועד להורים, מורים ותלמידים המבקשים ללמוד על יסודות החינוך ולקבל כלים מעשיים לחינוך לתורה ויראת שמים בדור של גאולה.  

מחיר 40 ש"ח

פרקי חינוך לספר בראשית

פרקי חינוך לספר בראשית

ספרו  הרב שמעון כהן שליט"א "פרקי חינוך" נוגע ביסודות חינוכיים ומוסריים העולים ומתבררים מתוך הפרשה, וזאת מתוך הכרה ותודעה שהתורה היא מקור החכמה האלקית והיא מורת הדרך להגשמת היעוד האלקי "להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר". הספר מיועד להורים, מורים ותלמידים המבקשים ללמוד על יסודות החינוך ולקבל כלים מעשיים לחינוך לתורה ויראת שמים בדור של גאולה.  

מחיר 40 ש"ח

שם מלא
נייד
שם הספר