פניה לכתיבת קורות חיים- כרטיס הכניסה לראיון עבודה!
רשימת יועצי כרטיסיה הינה מתוך רשימת מנהל הפרישה אך ישנם נוספים המצוינים ברשימה המלאה של צה"ל
שם פרטי+משפחה
טל' נייד
דוא"ל
מועד פרישה xx/yy
גדי ישראלי +ג'ודי פוירשטיין מאושרים גם לקו"ח באנגלית
image