פניה לכתיבת קורות חיים- כרטיס הכניסה לראיון עבודה!
רשימת יועצי כרטיסיה הינה מתוך רשימת מנהל הפרישה אך ישנם נוספים המצוינים ברשימה המלאה של צה"ל
שם פרטי+משפחה *
טל' נייד *
דוא"ל *
מועד פרישה xx/yy *
גדי ישראלי +ג'ודי פוירשטיין מאושרים גם לקו"ח באנגלית *
כרטיסיה קורות חיים *
image