image
הצעות ערך בואוצ'רים לפורשי צה"ל -למימוש בקבוצה העסקית שלנו
עדכון! המבצע הוארך עד30/6/21 או חזרת התקציבים (המוקדם ביניהם)
גילוי נאות! יועצי ואוצ'רים שברשימה כולם הינם יועצים מורשים על יד מנהל הפרישה  אולם ישנם נוספים שאינם נמנים עליהם.
למען הסר ספק! הצעת הערך הינה לחברינו באהבה ואינה תחליף להנחיות צה"ל  
עקב התמשכות המשבר והרצון שלנו לקדם את חברינו להצלחה. אנו מוסיפים הצעות ערך (מעבר ל2 קיימות).
דגשים:
@ תוקף הצעת הערך עד 30/6/21 או חזרת התקציב (המוקדם ביניהם)
עם חזרת התקציב נשוב למודל של 6+1 חינם
@ לא ניתן לשלב בין המסלולים ואין כפל הנחות.
@ קורות חיים בעברית במתנה ללא עלות תוענק לאחר מימוש הואוצ'רים מזכים כמפורט.
@ השרות ינתן ע"י כמות מצומצמת של יועצים בקבוצה העסקית שלנו ששמחו לפרגן (בהמשך אולי יצטרפו עוד)
@ אנא הקפידו לפנות דרך הקישור המתאים לחבילה שבחרתם
תזכורת!! לא ניתן לשלב בין המסלולים !יש לבחור הצעת ערך אחת מהשתיים ולקבל בתום המימוש קורות חיים בעברית *מתנה*
image
הצעת ערך א' - ממשו 3 -קבלו קורות חיים בעברית במתנה
שם פרטי ומשפחה
מועד פרישה xx/yy
מייל
נייד
אם מימשת בעבר אצל אחד היועצים נא פרט (להכרה רטרו)
הצעת ערך ב' - ממשו 3 -קבלו קורות חיים בעברית במתנה
image