ערב השקת "תו היושר"
בתאריך 26.11.14 השיקה הקליניקה את פרויקט "תו היושר" במרכז הבינתחומי בהרצליה. "תו היושר" הוא מערכת נהלים אשר מצד אחד דואגת להגנה על העובד החושף ליקויים בארגון, ומצד שני דואגת לתיקון ולטיפול בליקויים שנחשפו. מטרת "תו היושר" היא העברת ארגונים תהליך אשר בסופו, על פי אמות מידה שייבנו עבור כל ארגון בהתאם לאופיו, מבנהו וגודלו, יקבלו אישור בדמות "תו התקן" לפיו הארגון פועל למיגור ולמניעת השחיתות בקרבו. 
 
הטמעת "תו היושר" בארגון תביא לגילוי מוקדם של תקלות וטיפול בהן ולמעורבות גדולה יותר מצד העובדים לטובת החברה. עובדים בארגון בעל "תו היושר" ידעו כי קיים הליך מסודר בו הם יכולים להתריע בפני קיומה של שחיתות בארגון ומאידך להנהלה הבכירה תהיה בקרה ושליטה על כך, והארגון יצטייר כארגון אשר מוקיע מתוכו את המושחתים ולא את המתריעים. בערב נערך פאנל בהשתתפות השופט בדימוס ומבקר המדינה לשעבר מר מיכה לינדנשטראוס שהביע תמיכה רבה בפעילות הקליניקה, יו"ר התנועה לאיכות השלטון עו"ד אליעד שרגא שהצביע על החסר במשפט הישראלי בהגנה על המתריעים בשער, היועצת המשפטית מעמותת אומ"ץ עו"ד אליס גולדמן, עו"ד אלדד יניב ממייסדי המטה ללוחמה בשחיתות שהדגיש את העובדה שבמדינת ישראל החל תהליך מרשים של ניקוי השחיתויות וכמובן יו"ר עמותת עוגן ומנהל הקליניקה עו"ד חי בר-אל שפועל במלוא המרץ להגנה על חושפי השחיתות. 
 
לערב הגיעו חושפי שחיתויות, הנאבקים בכל כוחם למען טוהר המידות ומנהל תקין: משה חזות, יוני ברבי, יוסי אילן, מורן גנוסר וד"ר חן קוגל.
 
 
שם הסטודנט: לין כרמון, סטודנטית שנה ד' למשפטים ומנע"ס.
 
 
כותרת תחתונה