תיק עדכני שמטופל ע"י העמותה
הפרשה שמסעירה את הטכניון בשנה האחרונה – יחידת הביקורת הפנימית טוענת שההנהלה טייחה ממצאים חמורים שהופיעו בדו"חות הביקורת. הממצאים מתייחסים למיליוני שקלים שנועדו לצורך שיפוץ הפקולטה לכימיה ושיפוץ המעבדות, אך נעלמו או בוזבזו תוך חשד להוצאת דבר במרמה ולפעולות בניגוד עניינים. כספים אלו הועברו לכאורה למנהל הפרויקט מסמנכ"ל הטכניון אשר בין בנות זוגם יחסי חברות אישית הנמשכים עשרות שנים. הכספים הוצאו בשיטות שונות: במעבדה ממוצעת יש תשע נקודות חיבור למחשב, אבל התשלום לקבלן היה כאילו ביצע 49 נקודות בכל מעבדה. כך גם נטען לגבי חיבורי טלפון, עמדות מחשב, מתזי אש וברזי מים. בנוסף נראה כי קבלנים נוספים נהנו מ"תשלום מנופח" או כזה שכלל לא מגיע להם.
 
לפי המידע (שהופיע בין השאר גם בתחקיר של שחר גינוסר, כתב ידיעות אחרונות, 12.9.14) מבקר הטכניון דאז, ד"ר גבריאל סייג, היה נתון ללחצים שגרמו לו לשנות את ממצאי הביקורת שערך. לאחר הכנת טיוטת ביקורת סיפר לעמיתיו שהופעל עליו לחץ כבד שבעקבותיו שינה את נוסח הביקורת ומחק את החשש לפגיעה בטוהר המידות. במקביל, יועצים משפטיים מטעם ההנהלה המליצו לטכניון שלא לפנות למשטרה כדי לא לפגוע בתדמית המוסד. גם לאחר שהמבקר פרש לגמלאות, גם המבקר החדש, רו"ח ירון אלוני, דרש מההנהלה לפעול בתקיפות נוכח הממצאים הקשים המגיעים לכדי חשד לפלילים. אך בעקבות כך, גם הוא נקלע לויכוח חריף עם ההנהלה ובאחרונה אף הודיע על פרישתו.
 
עובד בכיר ביחידת הביקורת בטכניון, פנה ליועץ לעניינים מיוחדים במשרד מבקר המדינה, הניצב בדימוס עמיחי שי, והעביר לו את חומרים לבדיקה. לאחר הפנייה נציג הנהלת הטכניון הציע לעובד לפרוש מתפקידו או ש"יזרקו אותך כמו חתלתול". בעקבות הדברים הקשים פנה העובד הבכיר לעמותת "עוגן" ולעו"ד חי בר-אל, והם פעלו על-מנת להוציא לעובד צו-הגנה כדי שהנהלת הטכניון לא תפגע בו ובזכויותיו. בעקבות הפניה הודיעה נציבות המבקר להנהלת הטכניון שאין לפגוע בעובד, נוכח הבדיקה שהחלה בנושא.
 
 
שם הסטודנט: איתי אברמוביץ, סטודנט שנה ג' למשפטים ומנע"ס.