מכללת ספיר מספרת
 
בפרויקט הגנה על חושפי השחיתויות לוקחים חלק 6 סטודנטים למשפטים שבאחריותם תחומים שונים לקידום הפרויקט. תחת הפרויקט קיימים מספר תחומי אחריות בהם פועלים הסטודנטים ביחד ולחוד. הראשון הינו פרויקט החינוך שמטרתו העלאת המודעות של צעירים בבתי ספר, תנועות נוער וסטודנטים לנושא חשיפת השחיתויות וההגנה על החושפים. בימים אלו, עובדים הסטודנטים לסיום מערך ההדרכה והטמעתו בקרב בני הנוער והסטודנטים.
השני הינו פרויקט "ידיד בית משפט" שמציע את חוות הדעת המחקרית-משפטית של העמותה בכדי לסייע לבית המשפט לזהות מקרה של חושף שחיתות. חוות הדעת של עמותת עוגן נעזרת במאגר משפטי ייחודי לעמותה וכיום נכתבת חוות הדעת לתיק של מורן גינוסר.
 
הפרויקט השלישי הינו "תו היושר" שמגדיר סדר פעולות פנים ארגוני במקרה של שחיתות שלאחרונה הוטמע בהצלחה במכללת ספיר ובאגודת הסטודנטים הפועלת תחתיה. כעת, מתקיימים מגעים במטרה לשלב את "תו היושר" גם בקרב עיריית שדרות ובאר שבע.
 
במקביל לפרויקטים הללו, מתרחשת באופן שוטף פעילות תקשורתית שמטרתה העלאת המודעות למצבם של חושפי השחיתויות בקרב הסטודנטים במכללת ספיר. לאחרונה התקיימה תחרות "קול קורא" במכללה שקראה לסטודנטים לחשוב על דרך יצירתית להעלאת המודעות למצבם של חושפי השחיתות ולזכות בפרס כספי. התחרות תוקשרה היטב במכללה עצמה, ברדיו ובערוצי המדיה החברתית.
 
בכדי להשתתף בתחרות על הסטודנטים להבין ולהכיר את עולמם של חושפי השחיתות לפני שייגשו לשלב היצירתי. מטרת התחרות הינה להפגיש בין סטודנטים במכללה למצבם של חושפי השחיתות ובנוסף לעשות שימוש בתוצרים לטובת העלאת המודעות גם בקרב אוכלוסיות נוספות בישראל. התחרות מהווה נדבך נוסף בפעולתם של הסטודנטים לקידום המודעות והעלאת מצבם של חושפי השחיתות לסדר היום הציבורי.
 
 
כותרת תחתונה