8:00-9:20      התכנסות ורישום, כיבוד קל
                        וביקור ביריד המציגים
  
  9:20-9:40     "עם הפנים ליולדת"
                        ד"ר מיקי מוסקוביץ
                        סגן מנהל מחלקת יולדות
                        וחדר לידה
                       
  9:40-10:00     לידה - היום שלפני
                       
 ד"ר לי שגב
                       רופאה בחטיבת נשים ויולדות                    
                    
10:00-10:30   חווית הלידה
                       גב' דפנה מור
                       מיילדת, 
                       חדר לידה
                   
10:30-11:00   "בוקר טוב עולם..."
                        הטיפול בתינוק
                        בימים הראשונים 
                        גב' ורד טיטלבוים
                        אחות אחראית מחלקת ילודים
 
 11:20- 11:00  פאנל מומחים מטעם המרכז הרפואי
                      
                       מענה לשאלות הקהל

11:20-11:30    סיום והגרלת פרסים